Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung
Posted in Phẫu thuật thẩm mỹ

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung: Hãy tin vào bước tiến của y học

Nguyễn Phan Tú Dung chia sẽ những bước ngoặt của Y học, câu chuyện về tế bào gốc cho ta một niềm tin rằng, thử…

Xem tiếp... TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung: Hãy tin vào bước tiến của y học